De jongeren van Jeugdtheater Litoziekla maakten deze muziekvideo tijdens ons jaarlijks toneelweekend in het voorjaar van 2018. We deden de activiteit in een voormiddag toen we bij Diggie op ledenweekend waren.

  • Onze leden werden in groepjes opgedeeld
  • Elke groep acteurs koos een melodie
  • De kinderen schreven een tekst op deze melodie
  • Er werd een opname gemaakt waar de leden hun muziekvideo speelden als toonmoment

Dat is maar een kleine greep van de activiteiten die jongeren bij onze theatervereniging doen. We doen twee voorstellingen per jaar en leren kinderen, jong en oud (10 tot 18 jaar), om op de planken te staan en toneel te spelen. Meer info over lidmaatschap.