Sponsoring

Litoziekla steunen

Help ons verdomd goed theater maken.

  • Over Litoziekla
  • Litoziekla steunen
  • Wat krijgt u van ons?

Contacteer ons

Over Litoziekla

Jeugdtheater Litoziekla* vzw is een vrolijk theatergezelschap uit Oudenaarde dat in 1986 de eerste voorzichtige voetjes op de planken zette. Wat we brachten viel in de smaak en algauw groeiden we uit tot het grootste jeugdtheater van de Vlaamse Ardennen, met theaterstages en wedstrijden die ons naar o.a. Nederland en zelfs Tsjechië voerden. Even geleden wonnen we zelfs de Gulden Spot Jongeren voor beste regie en voor beste vrouwelijke hoofdrol!

Alice won de prijs voor beste regie en Heleen voor beste vrouwelijke hoofdrol. Een moment van trots voor iedereen!

Na een aantal jaren gevestigd te zijn in Leupegem, verhuisden we naar ons gezellige pand in de Saffersfabriek , waar we vijftien jaar lang menige voorstelling ten beste gaven. Sinds 2012 is Litoziekla tot ons groot verdriet echter effectief dakloos, een last die (financieel en operationeel) zwaar drukt op onze werking. Ondanks deze tegenslag lieten we ons niet uit het veld slaan en vandaag bieden we onze leden en ons publiek nog steeds waar het ons dertig jaar geleden om te doen was: theater!

Wij bieden de Oudenaardse jeugd de kans om op verschillende manieren met cultuur en theater kennis te maken. Twee maal per jaar brengen wij een avondvullende theaterproductie in Oudenaarde. Voor onze leden organiseren we theaterworkshops, filmavonden en culturele uitstappen. We gaan jaarlijks samen op weekend in februari en op theaterstage in juli. Maar bovenal zijn we een hechte groep vrienden en vrijwilligers die zich dagelijks inzetten om elkaar en onze sympathisanten een fijne tijd te bezorgen.

Dank jullie wel, lief publiek.

Litoziekla steunen

Litoziekla geeft ons de kans onze samenleving op een unieke manier te verbeteren: we helpen jongeren zich creatief ontwikkelen, door samen regionaal cultuur te maken.

Contacteer ons

Jongeren steunen in hun culturele ontwikkeling is van onschatbare waarde in elke maatschappij. De Romeinen zagen hier al de noodzaak van in en sindsdien heeft elke generatie haar eigen Mecenassen om creativiteit, ontwikkeling en vooruitgang in stand te houden. Zeker in onze maatschappij waarin de verzuring toeneemt en alles een praktisch nut moet hebben, raken cultuur en verbeelding steeds meer verdrongen. Daarom vinden wij het essentieel dat onze jeugd – en daarmee ook onze toekomst – al haar talenten volop kan ontplooien. Wij zetten ons dan ook dagelijks belangeloos in, met al ons enthousiasme, voor Litoziekla. Maar ook u kan een belangrijk steentje bijdragen!

Het duurt niet lang voor nieuwe leden om zich helemaal thuis te voelen bij Litoziekla. Ze zeggen dat ze blij zijn om bij ons gewoon zichzelf te kunnen zijn.

Twee voorstellingen per jaar brengen heeft een prijskaartje. Decor bouwen, kostuums maken, licht- en geluidsinstallaties huren, een locatie reserveren… Het totale kostenplaatje bedraagt duizenden euro’s. Om onze leden de kans te blijven geven om zich te amuseren op en naast het podium, kunnen we alle steun gebruiken. Omdat we een vereniging zonder winstoogmerk zijn, bent u er zeker van dat niets naar onze eigen zakken gaat, maar dat alles wordt ingezet in producties en activiteiten die Oudenaarde een van de grootste cultuursteden van Oost-Vlaanderen maken.

Gelukkig heeft het sponsoren van onze werking ook praktische voordelen! In de eerste plaats bieden wij u verzorgd publicitair drukwerk dat wekenlang te bewonderen valt door ons publiek én de rest van Oudenaarde! Hierbij vindt u een aantal opties, elk met hun eigen interessante voorwaarden. Daarnaast is sponsoring ook fiscaal aftrekbaar, want ook de staat ziet het belang hiervan in!

Wat krijgt u van ons?

Ook voor uzelf heeft sponsoren zijn voordelen. Wij zetten ze even voor u op een rijtje:

  • Uw bijdrage is voor dertig tot veertig procent fiscaal aftrekbaar
  • U krijgt afhankelijk van het bedrag gratis tickets voor onze voorstellingen
  • U krijgt afhankelijk van het bedrag gratis consumpties op onze voorstellingen

Wij bieden u kwaliteitsvol publicitair drukwerk in onze programmaboekjes, flyers, affiches, website en bar. Onze ontwerpen zijn al meermaals geprezen om hun professionaliteit en u krijgt de kans daar tussen te staan. Als sponsor kiest u zelf wat er in dit drukwerk komt te staan! Logo’s, speciale aanbiedingen… ga uw gang! Alles wat we nodig hebben is een bestand dat we kunnen afdrukken.

Contacteer ons

Altijd spannend wanneer ons drukwerk aankomt! We verspreiden dit in Oudenaarde en omstreken.